AMFOTERYCZNOŚĆ

Praca ta zawiera podstawowe wiadomości o amfoteryczności. Dokładnie omówiłem w niej amfoteryczne właściwości wodorotlenku glinu, tlenku glinu oraz glinu.

autor opracowania

1. Podział pierwiastków w układzie okresowym.

2. Pojęcie amfoteryczności.

3. Amfoteryczne właściwości wodorotlenku glinu.

4. Amfoteryczne właściwości tlenku glinu.

5. Amfoteryczne właściwości glinu.

6. Podsumowanie amfoteryczności.

DALEJ