WŁAŚCIWOŚCI ROZCIEŃCZONEGO KWASU AZOTOWEGO (V)

Rozcieńczony kwas azotowy (V) HNO3(rozc) posiada właściwości utleniające; reaguje ze wszystkimi metalami za wyjątkiem złota Au, palladu Pd i platyny Pt.
W reakcji metali z rozcieńczonym kwasem azotowym (V) nie wydziela się wodór.

Schemat reakcji metalu z HNO3(rozc):

W reakcji tej powstaje tlenek azotu (II) NO, gaz bezbarwny, nierozpuszczalny w wodzie, więc można go zbierać nad wodą.

DOŚWIADCZENIE

Reakcja miedzi z rozcieńczonym kwasem azotowym (V)

- do probówki z rozcieńczonym kwasem azotowym (V) wprowadzamy miedź;
-reakcja zachodzi, wydziela się bezbarwny gaz wypierający wodę z probówki;
- w probówce powstaje roztwór o barwie niebieskiej - pochodzi ona od utworzonych kationów miedzi (II) Cu2+.

Aparatura do wykonania doświadczenia:

Zapiszmy równanie reakcji miedzi z rozcieńczonym kwasem azotowym (V) w sposób cząsteczkowy i jonowy:

zapis cząsteczkowy:

Powstały roztwór przyjmuje barwę niebieską od utworzonego azotanu (V) miedzi (II).
Miedź ma wartościowości: I i II; w reakcji z rozcieńczonym kwasem azotowym (V) powstaje sól, w której metal ten przyjmuje wyższy stopień utlenienia (+II).

zapis jonowy:

Inne przykłady reakcji metali z HNO3(rozc).

1. Reakcja sodu z rozcieńczonym kwasem azotowym (V).

2. Reakcja wapnia z rozcieńczonym kwasem azotowym (V).

POWRÓT

DALEJ